Bình hút lộc men hoàng thổ đắp nổi song long

2,000,000

Xuất xứ : Gốm Đoàn Quang

Kích Thước : Cao 30 cm – vòng bụng :73

Hoa Văn :  khắc nổi song long chầu nguyệt

Màu Men :  phủ men hoàng thổ bát tràng cổ

Danh mục: