Bình hút tài lộc men hoàng thổ đắp liên ngư

2,000,000

Xuất xứ : Gốm Đoàn Quang

Kích Thước : Cao 31 cm – vòng bụng :89

Hoa Văn : khắc nổi song long chầu nguyệt

Màu Men : phủ men hoàng thổ bát tràng cổ

Danh mục: