Bình hút tài lộc men hoàng thổ

2,200,000

Xuất xứ : Gốm Đoàn Quang

Kích Thước : Cao 30 cm – vòng bụng :73

Hoa Văn : khắc nổi song long chầu nguyệt

Màu Men : phủ men hoàng thổ bát tràng cổ

Danh mục: