Bộ đồ ăn thờ cúng bát tràng vẽ rồng phượng

750,000

Xuất xứ ” Bát Tràng

Chi tiêt bộ đồ ăn gồm : 17 sản phẩm

Hoa văn : Vẽ rồng phượng màu xanh + men trắng đẹp

Giá chưa bao gồm phí giao hàng.