Chân đèn trúc hóa long

– Xuất Xứ : Gốm Bát Tràng Đoàn Quang

– Chiều cao sản phẩm : 50 cm

– Sản phẩm đắp tay nghệ thuật , phủ dòng men nước dưa cổ do gốm Đoàn Quang pha chế