Chậu Bom bộ 3 ( sen_phúc lộc thọ)

830,000

Xuất xứ : Bát tràng

Đường kính chậu 🙁 42_34_28)cm

Chất liệu : Đất nung đỏ_mịn đẹp

Hết hàng