Chậu lan tròn khắc tứ cảnh

1,000,000

Xuất xứ : Bát Tràng

Giá thành cho bộ 4 Chậu

Chiết liệu : Đất đỏ nung nhiệt thấp giúp cây hấp thụ tốt

Kích Thước: Đường Kính ( 48 – 37 – 30 – 24 ) cm

Chiều cao ( 38 – 35 – 32 – 30 ) cm

Phí Vận giao hàng tùy khu vực