Chậu Lục Giác khum bộ 2 _ (Chậu chữ nhật bộ 2)

720,000

Xuất Xứ: Bát Tràng –Đường kính chậu ( 52 – 42 )cm —Chất liệu : Đất nung tráng men xanh_mịn đẹp