Đôn I Bát Tràng Cắt lọng

12,000,000

Xuất Xứ  : Bát Tràng_ Hà NỘi

Giá CHo 1 cặp Đôn I

CHi Tiết : Cắt lọng hoa văn  + men hoàng thổ Bát Tràng

Chiều cao Đôn  : 57 cm

CHi tiết : Các hoa văn Được khắc nổi và cắt lọng đẹp mắt + phủ men nước dưa cổ