Lọ lộc bình vẽ chim khổng tước vàng kim

7,000,000

Xuất xứ : Bát Tràng

Kích Thước : Cao 60 cm

Hoa văn : Hàng vẽ vàng kim KỸ , Hoa văn vẽ chim Khổng Tước hoa đào