Lọ lộc bình vẽ tứ linh vàng kim

9,000,000

Xuất xứ : Bát Tràng

Kích Thước : Cao 60 cm

Hoa văn : Hàng vẽ vàng kim KỸ , Hoa văn Long – Li – Quy – Phụng