Tượng chim phượng hoàng mái

1,000,000

Xuất xứ : Gốm Đoàn Quang

Chiều cao sản phẩm : tượng cao 25cm

Giá chưa ba gồm phí giao hàng