Tượng phật quan âm ngồi đài sen xanh lá

2,000,000

Xuất xứ : Gốm Bát tràng Đoàn Quang

Kích Thước: cao 30cm – Ngang 17cm

Chất liệu : Gốm sứ đắp tay thủ công