Bát Ăn Cơm Vẽ Bách Nhi

350,000

Xuất xứ : Bát TRàng

Giá 350.000/ 10 cái ( Đường kính miệng 11,5cm )

Chén vẽ tích bách nhi đẹp

Giá không bao gốm phí giao hàng